ویدیوهای آموزشی در حوزۀ کسب‌وکار و توسعۀ فردی

بیزینس کوچینگ جایگزین مشاوره های مدیریتی

کوچینگ جایگزین مشاوره

به قول هنری مینتزبرگ مسئول و بانی اختلالات و خطا های مدیریتی مشاوره های سوال برانگیز است، در بیزینس کوچینگ، مدیر خودش مساله اصلی سازمان

ادامه مطلب »
بیزینس کوچینگ جایگزین مشاوره های مدیریتی

کوچینگ جایگزین مشاوره

به قول هنری مینتزبرگ مسئول و بانی اختلالات و خطا های مدیریتی مشاوره های سوال برانگیز است، در بیزینس کوچینگ، مدیر خودش مساله اصلی سازمان

ادامه مطلب »