چگونه با بیزینس کوچینگ کارمندان بهره ور داشته باشیم؟

کارمندان بهره‌ور در سازمان

مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد در خوشبینانه‌ترین حالت، ساعات کار مفید در ایران روزانه حدود دو ساعت است که متوسط ساعات آن در بخش دولتی تنها ۲۲ دقیقه است. همچنین طبق آمار رسمی منتشر شده توسط مجامع علمی، ساعات کار مفید در ژاپن ۴۹ تا ۶۰ ساعت در هفته اسـت ایـن رقم در کره جنوبی به ۵۴ تا ۷۲ ساعت در هفته و در آمریکا ۳۶ تا ۴۰ ساعت در هفتـه اسـت در صـورتی کـه در صنایع ما ساعات کار هفتگی به ۶ تا ۹ ساعت می رسد.
حال مدیران سازمان ها و شرکت ها به دنبال راهی اند تا بتوانند بهره وری کارکنان را زیاد کنند. بیزینس کوچینگ نقش بسیار مهمی در افزایش بهره وری کارکنان و مدیران را به اعتراف موسسه گالوپ دارد.

بیزینس کوچینگ به مدیران کمک می کند تا مشارکت کارکنان را در کار زیاد کنند و باعث بشود بهره وری کارکنان زیاد شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.