آموزش رایگان کوچینگ

دوره آموزش مقدماتی کوچینگ

بعد از پرکردن فرم بالا به صفحه‌ای هدایت می‌شوید که می‌توانید ویدیوهای آموزش رایگان کوچینگ را دریافت کنید. مدت این دوره آموزشی ۱۲۰ دقیقه است و حاصل تجربه ۲۵۰۰ ساعت اجرای جلسات کوچینگ و ۱۰۰۰ نفر ساعت آموزش کوچینگ است.