راهنمای مربی‌گری مدیران اجرایی

مربیگری مدیران اجرایی ازجمله رشته‌هایی است که در سال‌های اخیر، چه ازلحاظِ دانشگاهی و چه ازلحاظِ عملی توسعۀ چشمگیری داشته است؛ اما بااین‌وجود، هنوز بر سر شیوۀ تعریف آن بین محققان و متخصصان اختلافِ‌نظر وجود دارد. مربیگری مدیران اجرایی شامل فرایند‌هایی است که همسو با منافع سازمانی تعریف می‌شود. درواقع، هزینۀ مربیگری مدیران اجرایی را سهام‌داران پرداخت می‌کنند و مربی می‌بایست، همسو با بهبود وضعیت سازمان گام بردارد. این نقطۀ تمایزِ بین مربی‌گری مدیران اجرایی و مربی‌گری شخصی،  شغلی و تحصیلی است. در تمام مربی‌گری‌ها تمرکز بر بهبود مهارت‌های فردی و پیشرفت افراد است و هدف‌گذاری به‌صورتِ انحصاری بر نیازها و اهداف شخصی متمرکز است؛ اما مربی‌گری مدیران اجرایی برای رسیدن به اهداف سازمانی تعریف می‌شود.

محدودۀ کاری مربیگری مدیران اجرایی چیست؟

همان‌طور که گفته شد، مربی‌گری مدیران اجرایی شامل فعالیت‌های گام‌به‌گام در فرایندهای انفرادی است که برای رسیدن به منافع و اهداف رهبر سازمان و خود سازمان شکل می‌گیرد. مدیران اجرایی از تمامی  روش‌های مربیگری استفاده می‌کنند تا در توسعۀ ظرفیت‌ها و بهبود وضعیت رهبری سازمان در موقعیت‌های فعلی و نیز در آینده تغییر ایجاد کنند. برای روشن‌تر شدن این تعریف لازم است با برخی اصطلاحات و عبارات آشنا شوید

 • فرایند‌های انفرادی: مجموعۀ فعالیت‌هایی است که درموردِ جنبه‌های خاص فردی انجام می‌شود تا فرایند‌های فردی را به منافع سازمانی گره بزند.
 • رهبر سازمان: از این عبارت در توصیف شیوۀ کار مدیران اجرایی، زیاد استفاده می‌شود. منظور از رهبر سازمان، فرد یا افرادی است که سهم بسزایی در امور سازمانی، سودآوری و رسیدن به اهداف شرکت دارند.
 • فعالیت گام‌به‌گام: به تمامی فعالیت‌هایی می‌گویند که رهبر و مربی به‌صورتِ گام‌به‌گام انجام می‌دهند.
 • توسعۀ ظرفیت‌ها: توسعۀ روش‌‌‌‌‌‌های جدید تفکر، احساس، عمل و ارتباط، اثربخشیِ فردی و سازمانی را ایجاد می‌کند.

مشارکت مربیگری مدیران اجرایی در امور سازمانی

مشارکت مربی در امور اجرایی، یک سیستم بُردبُرد است. دخالت مربی در فرایندهای اجرایی در هر موقعیتی، به سود شرکت خواهد بود. مشارکت در برنامه‌ریزی، برقراری ارتباط مؤثر و ایجاد همکاری همه‌جانبه و ترسیم راه تا رسیدن به هدف نهایی، می‌تواند تغییرات مثبت زیادی، هم در کلیات و هم در جزئیات سازمان ایجاد کند. درزمینۀ مشارکت مربی در فرایندهای اجرایی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- مشارکت در ارتقای مهارت‌های اجرایی؛

همکاری و مشارکت میان مدیران اجرایی، سهام‌داران و مربیان با هدف رسیدن به منافع مشترک و گذر از بحران‌ها و موقعیت‌های سخت، به درک متقابل نیاز دارد. لازمۀ این همکاری دانستن مهارت‌های اجرایی است که مربی‌گری مدیران اجرایی به آن، کمک بسیار زیادی خواهد کرد. مربی‌گری مدیران اجرایی توسط افراد سازمان یا شخصی خارج از سازمان‌ انجام می‌شود که برای این کار استخدام می‌شوند.

۲- مشارکت در تنظیم برنامه؛

مربی در تنظیم قواعد کاری، بازه‌های زمانی تحقق اهداف خاص و اقداماتی همسو با موفقیت سازمان مشارکت می‌کند.

۳- مشارکت در هدفگذاری؛

مربی در اهدافِ ازپیش‌تعیین‌شدۀ سازمان؛ ازجمله: ایجاد یک برنامۀ منسجم برای توسعۀ سازمان، ارتقای مهارت‌های فردی، بهبود عملکرد و بازدهی و برنامه‌ریزی برای توسعۀ سازمان در آینده مشارکت می‌کند.

۴- پیشرفت گام‌به‌گام؛

مربیگری باید به‌صورتِ گام‌به‌گام و براساس اصول مربی‌گریِ مدیران اجرایی انجام شود.

فرایند مربی‌گری مدیران اجرایی شامل موارد زیر است:

 • بررسی مختصر سازمان و تجزیه‌و‌تحلیل ساختارها پیش از شروع مربی‌گری؛
 • بستن قرارداد؛
 • جمع‌آوری تمامی اطلاعات موردِنیاز با هدف مشخص شدن جزئیات هر موقعیت (بااستفاده‌از اعداد و ارقام)؛
 • تعیین اهداف و تشریح برنامه‌های توسعه؛
 • ارائۀ طرح تدوین‌شده‌ای برای مربی‌گری مدیران اجرایی؛
 • پایش و اندازه‌گیری آثار طرح و ارائۀ گزارش‌های بی‌طرفانه به‌منظورِ نظارت بر طرح؛
 • تدوین طرحی برای توسعۀ بلندمدت.

۵-  کمک به سامان‌دهی همۀ اجزای سازمان؛

مربی برای پیش‌برد منافع سازمان باید از موارد زیر کمک بگیرد:

 • مهارت‌های حل مسئله و مهارت‌های برنامه‌ریزی؛
 • تبیین نقش افراد و تلاش برای بهبود عملکرد افراد در نقش‌های تعیین‌شده؛
 • توجه به بازخوردها؛
 • تلاش برای برقراری گفت‌وگوهای دوجانبۀ مؤثر بین اعضای سازمان؛
 • ایجاد مفروضات و ارائۀ اولویت‌بندی مناسب؛
 • آموزش و استفاده از انواع ابزار مدیریت و رهبری سازمانی؛
 • ارجاع به منابع کاربردی و خلاقانۀ دیگر به‌منظورِ باز شدن راه‌های جدید موفقیت.

۶- شناخت قوت‌ها؛

مربی به‌منظورِ رسیدن به اهداف راهبردی بر استفاده از قوت‌های سازمان و شناسایی صلاحیت‌های کلیدی در سازمان تمرکز می‌کند.

۷- ایجاد روحیۀ مشارکت؛

در راستای رسیدن به اهداف سازمان، مربی  تمامی سهام‌داران، شرکای سازمانی، ذی‌نفعان و تمامی اجزای خُردوکلان را مشارکت می‌دهد. ایجاد روحیۀ مشارکت در اجزای زیر حیاتی است:

 • مدیران اجرایی؛
 • مدیران ارشد؛
 • تمامی منابع انسانی سازمان؛
 • سهام‌داران و شرکا.

۸- ایجاد دستورالعمل‌های اجرایی درزمینۀ امور مالی و نظام‌های پرداختی؛

۹- رهنمودهای اخلاقی و ایجاد فضای روانی مناسب.

modirban راهنمای مربی گریmodirban راهنمای مربی گری

 

فرایندهای مؤثر یادگیری در مربیگری مدیران اجرایی

این فرایندها در سه سطح بررسی می‌شود:

۱- مبیگری مدیران اجرایی برای آموزش راهکار حل مسائل؛

۲- مربیگری مدیران اجرایی به منظور بهبود توانایی رهبری و ایجاد روش‌های فکری جدید در ذهن افراد و تعمیم این روش‌ها به تمامی شرایط ایجادشده برای مدیران؛

۳- مربیگری مدیران اجرایی به منظور بهبود توانایی یادگیری افراد. درواقع، مربی‌گری مدیران اجرایی به مدیران آموزش می‌دهد، چگونه بیاموزند. به‌این‌ترتیب، می‌توانند از هر موقعیتی درس‌هایی بگیرند که به غنای آگاهی‌ها و مهارت‌هایشان کمک می‌کند و در اصطلاح، مربیان به مدیران ماهی نمی‌دهند؛ بلکه به آن‌ها ماهیگیری یاد می‌دهند. تا زمانی که برای انجام پروژه‌ای مربی وجود نداشته باشد نیز، فرایند یادگیری متوقف نمی‌شود. مورد سوم، بخش فراموش‌شدۀ مربی‌گری مدیران اجرایی است. هدف این بخش جلوگیری از نیاز طولانی‌مدت مدیران به مربی است. آموزش درست‌آموختنِ همواره، مدیران را در مدار یادگیری نگه می‌دارد و به پیشرفت زندگی حرفه‌ای‌ آن‌ها کمک می‌کند.

انواع مربیگری مدیران اجرایی

همان‌طور که می‌دانید، در سال‌های اخیر بحث مربی‌گری به یکی از خدمات پردرآمدتر و مهم‌تر تبدیل شده است؛ اما هنوز، بسیاری از افراد تمایزی واضح میان انواع مربی‌گری قائل نمی‌شوند. شاید بتوان گفت که بحث مربی‌گریِ رهبریِ سازمان‌ها شباهت‌های زیادی به مربی‌گری رهبران در امور نظامی و دولتی دارد. بااین‌حال، همواره دو عامل مربیگری مدیران اجرایی را از سایر انواع مربی‌گری متمایز می‌کند:

 1. مربیگری مدیران اجرایی تأثیر زیادی در همکاری میان اجزای سازمان دارد و همیشه و به‌طور نظام‌مند در حال همکاری با مدیر اجرایی، مربی و سازمان است؛
 2. اهداف فردی مربی‌گری مدیران اجرایی، همیشه باید همسو با اهداف راهبردی سازمانی باشد و از آن‌ها پشتیبانی کند.

در ادامه، انواع شیوه‌های مربی‌گری را نام می‌بریم تا بتوانید تفاوت‌های انواع مربی‌گری و شیوۀ کار آن‌ها را تشخیص دهید:

مربی‌گری فردی درزمینه‌های شغلی

در این نوع مربی‌گری، افراد با هدفِ رسیدن به بهترین شغلِ ممکن و منطبق با علایق، تخصص و تجربیاتشان راهنمایی می‌شوند و در این مسیر می‌آموزند، چگونه میان زندگی شخصی و کاریشان تعادل ایجاد و پیشرفت کنند.

مربیگری گروهی

در این نوع مربی‌گری، هدف‌گذاری روی بهبود تعاملات گروهی و جلوگیری از ایجاد مشکلات و تنش‌ها در گروه است. مربی‌گری گروهی باید بتواند هم به‌صورتِ فردی و هم به‌صورتِ گروهی رفتارها و هنجارهایی را جا بیندازد تا درنهایت، افراد به بالاترین بازده عملکرد گروهی برسند و تنش‌های بیرونی بر کار گروهی تأثیری نداشته باشد.

مربیگری کارمندان

در این شیوۀ مربی‌گری، کارمندان می‌آموزند، چگونه با همکاری یکدیگر بر مشکلات غلبه و در کنار هم، به بهبود شرایط شغلیِ فردی و گروهی کمک کنند.

مربی‌گری مدیران اجرایی

مربیگری ارتقای بازدهی

در این نوع مربی‌گری، مربیان در تمام سطوح به کارکنان کمک می‌کنند تا کارکنان نیازهای شغلی خودشان را بهتر درک و هرگونه شکاف در عملکرد فعلی و فرصت‌هایی برای بهبود عملکرد کارمندان و مدیران را پر کنند. پس‌ازآن، مربیان با کارمندان، کارفرمایان و… در محل کارشان کار می‌کنند و با آن‌ها همراه می‌شوند تا بهتر به شکاف‌‌‌‌‌‌های عملکرد آن‌ها پی ببرند و این شکاف‌ها را به شیوه‌ای مؤثر پر کنند تا پیشرفت کنند. انواع دیگری از مربیگری وجود دارد که از جنبه‌های شخصیِ زندگی گرفته، تا مدیریتِ سلامتِ خانواده و مهارت‌های فردی را شامل می‌شود. به‌طور مثال، مربی‌گریِ بهبود مهارت ارتباطی، جنبۀ شخصی‌ دارد؛ اما مربی‌گری درزمینۀ سازمان‌ها انواع جزئی‌تری دارد. مربی‌گری میراث منظور از این نوع مربی‌گری است، که به شیوۀ نگه‌داشتن میراث یک مدیر در سازمان می‌پردازد. این نوع مربی‌گری در ایران بسیار موردِنیاز است؛ زیرا مدیران دولتی در بازه‌های زمانی کوتاه تغییر می‌کنند و پس از تغییر، به‌جای آنکه مدیران سعی کنند قدر تمامی میراث مدیران پیشین را بدانند و از آن‌ها استفاده کنند و برای تصحیح اشتباهات گام بردارند، با تخریب و نفی هرآنچه از گذشته انجام شده است، مجدداً کار را از صفر آغاز می‌کنند.

www.instituteofcoaching.org

مقاله پیشنهادی : بیزینس کوچینگ چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *