About-modirban

خدماتی که ما ارائه می‌دهیم

همۀ کسب‌وکارها برای موفقیت به مشاور و حمایتگر نیاز دارند. اگر شما هم به این فکر می‌کنید که باید جایگاهی بهتر از موقعیت کنونی‌تان داشته باشید، نگاهی به خدمات مدیربان بیندازید.

مشاوره کسب و کار

مشاورۀ کسب‌وکار

مشاوره به‌معنی کمک‌گرفتن به‌صورت حرفه‌ای و به‌دست‌آوردن اطلاعات لازم از افراد خبره در زمینه‌ای خاص است. مدیربان این امکان را برای مشتریانش فراهم می‌کند تا از تجربۀ ۱۱سالۀ فعالیت در این حوزه استفاده کنند.

support-business

حمایتگری کسب‌وکار

مدیربان نقش خود را حمایت از کسب‌وکارها می‌بیند و با حمایت از صنایع و مشاغل مختلف به رشد آن‌ها می‌کند. ما این حمایتگری را درزمینۀ راه‌اندازی کسب‌وکار، توسعه و رشد کسب‌وکارها انجام می‌دهیم.

آموزش کوچینگ

آموزش کوچینگ

کوچینگ در آمارها جزء مؤثرترین پیش‌ران‌ها و زمینه‌های توسعۀ سازمانی معرفی و فقط در کشور کانادا در سال ۲۰۱۶ به‌عنوان دومین حرفۀ روبه‌رشد شناخته شده است. ما یکی از فعالیت‌های حرفه‌ای خود را درزمینۀ آموزش کوچینگ انتخاب کرده‌ایم تا به رشد افراد و کسب‌وکارها کمک کنیم.