ویدیوهای آموزشی در حوزۀ کسب‌وکار و توسعۀ فردی

سودآوری در کسب‌وکارها

سودآوری در کسب و کارها

هدف اصلی کسب و کارها سودآوری است. برگزاری کارگاه «برنامه‌ریزی استراتژیک» در مدیربان و معرفی روش‌های سودآوری در شرکت‌ها. مدرس: دکتر مهدی فرهادی‌نیا، مدرس و

ادامه مطلب »
سودآوری در کسب‌وکارها

سودآوری در کسب و کارها

هدف اصلی کسب و کارها سودآوری است. برگزاری کارگاه «برنامه‌ریزی استراتژیک» در مدیربان و معرفی روش‌های سودآوری در شرکت‌ها. مدرس: دکتر مهدی فرهادی‌نیا، مدرس و

ادامه مطلب »