سودآوری در کسب‌وکارها

سودآوری در کسب و کارها

هدف اصلی کسب و کارها سودآوری است. برگزاری کارگاه «برنامه‌ریزی استراتژیک» در مدیربان و معرفی روش‌های سودآوری در شرکت‌ها. مدرس: دکتر مهدی فرهادی‌نیا، مدرس و

مشاهدۀ ویدیو
سودآوری در کسب‌وکارها

سودآوری در کسب و کارها

هدف اصلی کسب و کارها سودآوری است. برگزاری کارگاه «برنامه‌ریزی استراتژیک» در مدیربان و معرفی روش‌های سودآوری در شرکت‌ها. مدرس: دکتر مهدی فرهادی‌نیا، مدرس و

ادامۀ مطلب »