دوره های آموزشی مدیریت کسب و کار

نمایش دادن همه 11 نتیجه

24%

دوره های آموزشی مدیریت کسب و کار

دوره آموزش مدیریت منابع انسانی

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

دوره های آموزشی مدیریت کسب و کار

دوره مدیریت بازاریابی

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
22%

دوره های آموزشی مدیریت کسب و کار

دوره آموزش اصول و فنون مذاکره

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره های آموزشی مدیریت کسب و کار

مدیر در نقش کوچ

۹۹۰,۰۰۰ تومان

دوره های آموزشی مدیریت کسب و کار

دوره آموزش تفکر سیستمی در مدیریت

۲۳۵,۰۰۰ تومان

دوره های آموزشی مدیریت کسب و کار

دوره آموزش مدیریت فروش و بازاریابی

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره های آموزشی مدیریت کسب و کار

دوره مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

۴۴۵,۰۰۰ تومان
30%

دوره های آموزشی مدیریت کسب و کار

دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

۴۹۰,۰۰۰ تومان
60%

دوره های آموزشی مدیریت کسب و کار

فیلم کارگاه پنج نیروی رقابتی پورتر

۱۹۹,۰۰۰ تومان

دوره های آموزشی مدیریت کسب و کار

بازار پیش رو ایران چگونه است؟

۵۰,۰۰۰ تومان