دوره مدیریت فروش و بازاریابی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مخاطبان: مدیران فروش و بازاریابی کسب و کارهای کوچک، بزرگ و متوسط + فروشندگان و بازاریابان
مدرسان: جناب آقای علیرضا اشرف
مدت‌زمان: 5 ساعت و 30 دقیقه

نوع دسترسی: قابل دانلود بلافاصله پس از خرید

دوره آموزش مدیریت فروش- مدیربان
دوره مدیریت فروش و بازاریابی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان