دوره آموزش مدیریت منابع انسانی

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

مخاطبان: مدیران منابع انسانی و مدیران میانی و ارشد کسب و کارهای کوچک، بزرگ و متوسط
مدرس: جناب آقای علیرضا اشرف
مدت‌زمان: 12 ساعت

نوع دسترسی: قابل دانلود بلافاصله پس از خرید

دوره آموزش مدیریت منابع انسانی
دوره آموزش مدیریت منابع انسانی

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان